Actueel - Retie

Corona-update 18 december:

Overlegcomité beslist geen versoepeling, maar strengere reisregels en strikte controle telewerk


Gepubliceerd op zaterdag 19 december 2020


Het Overlegcomité heeft op 18 december de coronasituatie in ons land besproken. Na een belangrijke daling van de voorbije acht weken, is de neergang van de cijfers stilgevallen. Er zullen geen versoepelingen komen maar strengere controle op naleving van de geldende regels.


Naleven van het aantal contacten

Het Overlegcomité herinnert aan het belang van het goed naleven van de bestaande contactregels, ook tijdens de Kerstdagen.

  • Maximum één knuffelcontact per gezin.
  • Voor samenkomsten buiten blijft de regel van vier gelden.
  • Op Kerstavond of Kerstdag mogen alleenstaanden hun beiden contacten tegelijkertijd ontvangen.

Er geldt ook een algemeen verbod op het verkopen of afsteken van vuurwerk.


Strikte regels voor reizen

Reizen wordt ten stelligste afgeraden. Voor personen die wel reizen worden de regels aangescherpt. Iedereen die langer dan 48 uur in een rode zone verblijft, wordt beschouwd als een hoogrisicocontact.

  • Bij terugkomst na een reis geldt een verplichte quarantaine van 7 dagen, met aansluitend negatief testresultaat. Deze quarantaine is niet verplicht wanneer uit het Passenger Location Form (PLF) van de reiziger zou blijken dat de kans op besmetting laag is omwille van zijn of haar gedrag. De berekening van deze risico-score op het PLF zal worden verstrengd.
  • Begin 2021 zal er een nieuw PLF-systeem geïntroduceerd worden, waarbij er een onderscheid zal gemaakt worden tussen professionele en privéreizen. Zakenreizigers met een attest van de werkgever moeten dan niet langer in quarantaine indien uit hun PLF geen risico-gedrag blijkt. Alle andere reizigers moeten in alle omstandigheden wèl de quarantaine respecteren.
  • Alle niet-inwoners die vanuit een rode zone naar België reizen moeten vanaf 25/12 verplicht een recent negatief testresultaat (48 uur) voorleggen.

Daarnaast komt er ook een versterkte controle op het invullen van het PLF bij aankomst in België. Ook de naleving van de verplichte quarantaine wordt versterkt.


Geen funshopping

Steden en gemeenten wordt gevraagd hun inspanningen tegen ongeoorloofde samenscholingen, funshoppen en grensshoppen onverminderd verder te zetten en, indien nodig, op te voeren.

Winkelen moet individueel gebeuren en mag maximaal 30 minuten duren.


Versterkte controle verplicht telewerk

Er komt een versterkte controle op telewerk, zowel in de privé- als in de publieke sector. De vakbonden en werkgevers wordt gevraagd om versterkende maatregelen voor te stellen, in het bijzonder om hoogrisicosituaties te vermijden.

De Comités voor Bescherming en Preventie op het Werk zullen mee toezien op het naleven van de sanitaire maatregelen en regels inzake veilige afstand.


Meer info: https://www.info-coronavirus.be/nl/.
Nieuw vrijwilligersplatform ‘Retie Helpt’


De nieuwe maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben een impact op ons allemaal. De gevolgen zijn het grootst voor de meest kwetsbaren onder ons zoals ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Daarnaast ontstaan er spontaan ook heel wat initiatieven om mensen te helpen. Om deze met elkaar te verbinden, lanceert de gemeente Retie ‘Retie Helpt’, een centraal vrijwilligersplatform. De bedoeling is om alle vragen en ideeën te centraliseren en de vrijwillige hulp zo goed mogelijk te organiseren.


Heel wat mensen zijn momenteel geïsoleerd en hebben nood aan een goede babbel, een deugddoend telefoontje, iemand die de hond uitlaat of enkele boodschappen doet … Mensen die hulp nodig hebben, kunnen discreet hun vragen stellen op www.retie.be/retiehelpt. Dat kan ook telefonisch via 014 38 92 30 of via mail naar retiehelpt@retie.be.


Medewerkers van de gemeente brengen vervolgens de vrijwilligers die zich willen inzetten, in verbinding met de noden die er zijn. Bij het Vlaams Steunpunt voor vrijwilligers kan iedereen nu een gratis verzekering afsluiten. Tot nu toe kon dat enkel voor verenigingen.


Ook via het Sociaal Huis, de wijkpolitie en andere zorginstanties wordt dit platform ingezet om hulpbehoevende mensen in contact te brengen met hulpvaardige vrijwilligers. Zo krijgen ook de mensen die niet zelf de weg naar hulp vinden, toch de ondersteuning die ze nodig hebben.


Tot slot wensen we de organisatie van ‘Give a Day’ extra te bedanken voor hun warme actie. Zij stellen deze periode hun platform en medewerkers gratis ter beschikking.Wil je helpen of heb je nood aan hulp? Neem contact op via www.retie.be/retiehelpt, T 014 38 92 30, E retiehelpt@retie.be.


Voor de algemene richtlijnen omtrent het coronavirus verwijzen we naar W www.retie.be/corona of E corona@retie.be.