ACTUEEL - KASTERLEE

De Kempenaer


uw huis-aan-huis blad


  • Iedere week bedeeld in: Arendonk - Dessel - Retie
  • Even weken EXTRA bedeeld in Oud-Turnhout
  • Oneven weken EXTRA bedeeld in Kasterlee

Hoe blijf je up-to-date
tijdens de coronacrisis?


De opmaak van dit gemeentelijk informatieblad vond plaats op het moment dat de federale regering net verregaande maatregelen had aangekondigd om een verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus te beperken en risicogroepen te beschermen.


Deze maatregelen hebben ook een grote invloed op het (verenigings-)leven in Kasterlee.


De activiteiten waarvan we al wisten dat ze niet meer doorgaan, namen we niet meer op in dit magazine. Het is natuurlijk mogelijk dat er intussen bijkomende maatregelen werden genomen waarmee we in dit infoblad geen rekening konden houden.


Heb je vragen, twijfel je of de informatie nog correct is? Ga naar www.kasterlee.be voor de meest recente informatie of neem contact op met de dienst waarvan je de contactgegevens onderaan elk artikel vindt.


Meer info: communicatiedienst – Tel. 014 85 99 85 – communicatie@kasterlee.be

Verantwoordelijke uitgever en media adviseur   Ludo Damen,


Uitgeverij De Kempenaer

Moerenstraat 90 •  B-2370 Arendonktel       0(032)14677442

mobiel 0(032)472925335

© Ludo Damen

Niets mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.