ACTUEEL - KASTERLEE

Corona-update 18 december:

Overlegcomité beslist geen versoepeling, maar strengere reisregels en strikte controle telewerk


Gepubliceerd op zaterdag 19 december 2020


Het Overlegcomité heeft op 18 december de coronasituatie in ons land besproken. Na een belangrijke daling van de voorbije acht weken, is de neergang van de cijfers stilgevallen. Er zullen geen versoepelingen komen maar strengere controle op naleving van de geldende regels.


Naleven van het aantal contacten

Het Overlegcomité herinnert aan het belang van het goed naleven van de bestaande contactregels, ook tijdens de Kerstdagen.

  • Maximum één knuffelcontact per gezin.
  • Voor samenkomsten buiten blijft de regel van vier gelden.
  • Op Kerstavond of Kerstdag mogen alleenstaanden hun beiden contacten tegelijkertijd ontvangen.

Er geldt ook een algemeen verbod op het verkopen of afsteken van vuurwerk.


Strikte regels voor reizen

Reizen wordt ten stelligste afgeraden. Voor personen die wel reizen worden de regels aangescherpt. Iedereen die langer dan 48 uur in een rode zone verblijft, wordt beschouwd als een hoogrisicocontact.

  • Bij terugkomst na een reis geldt een verplichte quarantaine van 7 dagen, met aansluitend negatief testresultaat. Deze quarantaine is niet verplicht wanneer uit het Passenger Location Form (PLF) van de reiziger zou blijken dat de kans op besmetting laag is omwille van zijn of haar gedrag. De berekening van deze risico-score op het PLF zal worden verstrengd.
  • Begin 2021 zal er een nieuw PLF-systeem geïntroduceerd worden, waarbij er een onderscheid zal gemaakt worden tussen professionele en privéreizen. Zakenreizigers met een attest van de werkgever moeten dan niet langer in quarantaine indien uit hun PLF geen risico-gedrag blijkt. Alle andere reizigers moeten in alle omstandigheden wèl de quarantaine respecteren.
  • Alle niet-inwoners die vanuit een rode zone naar België reizen moeten vanaf 25/12 verplicht een recent negatief testresultaat (48 uur) voorleggen.

Daarnaast komt er ook een versterkte controle op het invullen van het PLF bij aankomst in België. Ook de naleving van de verplichte quarantaine wordt versterkt.


Geen funshopping

Steden en gemeenten wordt gevraagd hun inspanningen tegen ongeoorloofde samenscholingen, funshoppen en grensshoppen onverminderd verder te zetten en, indien nodig, op te voeren.

Winkelen moet individueel gebeuren en mag maximaal 30 minuten duren.


Versterkte controle verplicht telewerk

Er komt een versterkte controle op telewerk, zowel in de privé- als in de publieke sector. De vakbonden en werkgevers wordt gevraagd om versterkende maatregelen voor te stellen, in het bijzonder om hoogrisicosituaties te vermijden.

De Comités voor Bescherming en Preventie op het Werk zullen mee toezien op het naleven van de sanitaire maatregelen en regels inzake veilige afstand.


Meer info: https://www.info-coronavirus.be/nl/.Hoe blijf je up-to-date
tijdens de coronacrisis?


De opmaak van dit gemeentelijk informatieblad vond plaats op het moment dat de federale regering net verregaande maatregelen had aangekondigd om een verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus te beperken en risicogroepen te beschermen.


Deze maatregelen hebben ook een grote invloed op het (verenigings-)leven in Kasterlee.


De activiteiten waarvan we al wisten dat ze niet meer doorgaan, namen we niet meer op in dit magazine. Het is natuurlijk mogelijk dat er intussen bijkomende maatregelen werden genomen waarmee we in dit infoblad geen rekening konden houden.


Heb je vragen, twijfel je of de informatie nog correct is? Ga naar www.kasterlee.be voor de meest recente informatie of neem contact op met de dienst waarvan je de contactgegevens onderaan elk artikel vindt.


Meer info: communicatiedienst – Tel. 014 85 99 85 – communicatie@kasterlee.be