De adverteerder

  Het aanleveren van digitale bestanden


HOE?

 

WeTransfer voor grote bestanden.


Ga naar WeTransfer.comE-Mail


E-mailen kan natuurlijk ook, het e-mail adres is advertentie@kempenaer.be .

Geef bij het mailen altijd een onderwerp aan met een duidelijke naam en eventueel materiaalnummer, vermeld voor welke editie het is en wat voor bestanden dat zijn bijgesloten.


Dit e-mailadres is alleen voor advertenties,

voor het mailen van redactie en andere vragen: redactie@kempenaer.be.Advertenties vervaardigd in andere programma's zoals Coreldraw, Word en Publisher, moeten worden aangeleverd als tiff, jpg, pdf of eps. Tekst bestanden kunnen worden aangeleverd als Microsoft Word documenten.LET OP! Wat moet worden meegestuurd en specificaties PDF


Altijd de gebruikte lettertypes meesturen of insluiten. Dit geldt ook voor advertenties/illustraties die zijn gemaakt in Illustrator en weggeschreven zijn als EPS, tenzij omgezet naar lettercontouren.

  • Altijd de gebruikte afbeeldingen meeleveren mits ingesloten
  • Advertenties moeten CMYK zijn en niet RGB
  • Foto's indien juiste formaat moeten deze minimaal 300 dpi resolutie zijn
  • PDF's volgens onder andere deze normen: geen transparancies, geen lagen, min. 300 dpi, geen opi, CMYK kleuren, enz.Naamgeving van bestanden

  • Geef bestanden een naam die maximaal 16 karakters telt.
  • Gebruik geen vreemde tekens, alléén alfabet, cijfers en underscore. (Dus geen spaties.)
  • Als u bij correcties nieuwe bestanden aanlevert: bestandsnaam_corr.extensieTelefoonnummer


Pre-Press 00(32)14677442 - bij geen gehoor: 00(32)472925335.

Uw advertentie wordt gezien !     

Iedere week in ARENDONK - DESSEL - KASTERLEE - OOSTHOVEN - OUD-TURNHOUT en RETIE !

Jouw advertentie in De Kempenaer! Vraag inlichtingen!


Zoekertjes enkel via het formulier, binnengebracht bij 1 van de boekenwinkels !

 
 
 
 
 
 
 
 
 Verantwoordelijke uitgever en media adviseur   Ludo Damen,


Uitgeverij De Kempenaer

Moerenstraat 90 •  B-2370 Arendonktel       0(032)14677442

mobiel 0(032)472925335

© Ludo Damen

Niets mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.